Telefon: +420 736 647 092

Email: petricek@plbuilding.cz

služby

technický dozor dodavatele (TDI)

Naší hlavní činností jsou služby technického dozoru dodavatele (TDI) na pozemní, vodohospodářské a dopravní stavby.

konzultace projektových dokumentací

Dále nabízíme konzultace projektových dokumentací jak pro soukromníky, tak pro veřejné instituce (například před výběrovým řízením).

koordinátor bezpečnosti práce (BOZP)

Pro stavbu jsme schopni zajistit také služby koordinátora bezpečnosti práce (BOZP).

Kvalitní technický dozor

je základem úspěšné stavby

nejčastější otázky

 • Kdo je Technický dozor investora (objednatele)?

  Odborník, placený vámi jako investorem stavby, zastupuje vaše zájmy, hlídá dílo, aby bylo podle všech plánů a ujednání. Tlumočí vaše případné požadavky stavbyvedoucímu. Se stavbyvedoucím by měl komunikovat a umět se domluvit, v případě rozporů ale má zastupovat vaši smluvní stranu.

 • Proč technický dozor investora (objednatele)?

  Technický dozor investora je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nařízen u staveb které čerpají finance z veřejných rozpočtů a jako zhotovitel je provádí stavební podnikatel. Tuto povinnost stavební zákon ukládá stavebníkovi.

   

  Cílem technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

   

  Technický dozor investora je pravá ruka investora, může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, radí, počítá, upozorňuje na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka). Svou činností dokáže ušetřit stavebníkovi čas a nemalé finanční prostředky.

 • Jaké jsou konkrétní činnosti technického dozoru investora (objednatele)?

  • Kontrola dokumentací z hlediska faktických chyb.
  • Kontrola souladu dokumentace a realizace s požadavky investora.
  • Kontrola souladu s normami nebo standardy a předpokládaným postupem výstavby.
  • Nastavení a uvedení v činnost systému kontroly kvality.
  • Sledování a kontrola kontrolních a zkušebních plánů.
  • Kontrola technologických postupů při provádění prací.
  • Průběžné sepisování vad a jejich záznam a předání dodavatelům.
  • Kontrola a zápisy do stavebních deníků.
  • Sepsání Vad a Nedodělků a kontrola jejich odstranění.
  • Kontrola dokumentace skutečného provedení a dokladové části.

máte další otázky nebo máte zájem o naše služby

kontaktujte nás

Hlavní činností společnosti PL Building s.r.o. jsou služby technického dozoru dodavatele (TDI) na pozemní, vodohospodářské a dopravní stavby.

Kancelář:

Strojírenská 16 (2. patro)

591 01, Žďár nad Sázavou

+420 736 647 092

petricek@plbuilding.cz

Služby technického dozoru

 © Copyright 2019. All Rights Are Reserved by PL Building s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů | Created by JS Production